Alternativ startsida 3

NY UNIK KÖRLEDARUTBILDNING

En unik körledarutbildning för dig som med körsång vill verka bland barn och ungdomar i dagens Sverige.

En utbildning som erbjuder mångfald, hög kvalité, genrebredd, ny kreativ pedagogik och metodik,  fördjupad kunskap om just barn och ungas specifika styrkor och behov samt träning i projektledning och entreprenörskap.

I denna utbildning möter du flera av Sveriges mest erfarna och inspirerande körledare, lärare och föreläsare, läs mer om dem här.


Barn- och ungdomskörledarutbildning

Sveriges första och enda ettåriga barn- och ungdomskörledarutbildning är en unik utbildning för dig (max 25 år) som med körsång vill verka bland barn och ungdomar i dagens Sverige.

Utbildningen erbjuder mångfald, hög kvalitet, genrebredd, ny kreativ pedagogik och metodik, projektledning, entreprenörskap och fördjupad kunskap om just barn och ungas specifika styrkor, förutsättningar och behov. BUS står för barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige.


Ansökan och antagning

Sista ansökningsdag är 15 april 2021. Ansökan är nu stängd, ytterligare intagning sker i mån av plats. Vid intresse kontakta info@busacademy.se

Efter inkommen ansökan sänds instruktioner om de olika delproven till den sökande via mejl.

Kursen startar 18 augusti 2021

FACEBOOK

BUS Academy - Körplantagen

15 hours 37 minutes ago

Om målbrottet hos både flickor och pojkar! Lyssna och läs artikeln.

BUS Academy - Körplantagen

1 week 6 days ago

”Skapa låtar i grupp” med Helena Helena Andersson Bromander. Här är dagens första impro/låt.