BUS Academy

NY UNIK KÖRLEDARUTBILDNING

barn- och ungdomskörledarutbildning

Sveriges första och enda ettåriga barn- och ungdomskörledarutbildning är en unik utbildning för dig, över 18 år, som med körsång vill verka bland barn och ungdomar i dagens Sverige. Utbildningen erbjuder mångfald, hög kvalitet, genrebredd, ny kreativ pedagogik och metodik, projektledning, entreprenörskap och fördjupad kunskap om just barn och ungas specifika styrkor, förutsättningar och behov. BUS står för barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige.

Från och med läsåret 2022/2023 övergick den 1-åriga utbildningen till Bromma Folkhögskola.

Pga regeringens 30%-iga neddragning av finansieringen till folkbildningen kommer inte Bromma Folkhögskola kunna driva BUS-utbildningen fr.o.m hösten 2024, så den läggs ned. Från våren 2024 är dock Bromma Folkhögskola medarrangörer till BUS-Lätt-kurserna istället för tidigare medarrangören studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet som i sin tur tvingats lägga ned all sin verksamhet p.g.a. regeringens neddragning av folkbildningspengen.

BUS-Lätt är en unik kursserie speciellt framtagen av Kulturfyren Gamla Stan och studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet med finansiellt stöd av Allmänna Arvsfonden.

Då Kulturens Bildningsverksamhet vid årsskiftet lade ner all sin verksamhet, drivs BUS-Lätt-kurserna från och med våren 2024 av Kulturfyren i samarbete med Bromma Folkhögskola.

I BUS-Lätt får du fördjupad kunskap om repertoaranpassning, metodik, den växande rösten, utvecklingspsykologi och din egen roll som ledare. Kursledarna är erfarna, professionella och mycket inspirerande körpedagoger, sångpedagoger, rytmikpedagoger och ledarcoacher.

Efter varje genomgången kurs erhålls ett kursbevis. För den som deltagit i samtliga kurser utdelas ett BUS-Lätt-diplom. Kursbevisen är av värde för dig som söker tjänster och uppdrag inom barn- och ungdomskörområdet i Sverige.

6 kurser, 2024, inom följande områden;

Mitt ledarskap

Självkännedom, ledarskap, projektledning & entreprenörskap
Jag som ledare

I kursen ska du få syn på dig själv och varför du tänker och agerar som du gör som ledare.

Datum: 27-9 mars 2024, distans
Kursledare: Anne-Li Marthinussen, sång- och körpedagog samt ICF-coach

Medvetet ledarskap

Vilka och vems behov styr gruppen? Få insikter och verktyg som förändrar ditt ledarskap i grunden.

Datum: 13-14 januari 2024, Stockholm
Kursledare: Pernilla Säholm Corizza, lärare, rektor, fortbildare och föreläsare

Barn och ungdomar

Utvecklingspsykologi, gruppdynamik, didaktik & den växande rösten
Gruppdynamik och professionellt medberoende

Hur skapar du en positiv gruppdynamik? Professionellt medberoende: Hur påverkas du av andras mående?

Datum: 16-17 mars 2024, Stockholm
Kursledare: Anna-Lena Forsling, folkhögskollärare på fritidsledarlinje, & Magnus Carlsson, handledare i psykosocialt arbete

Vem är det jag leder?

Lär dig förstå vem det är du leder, så kan du bättre anpassa din metodik och bli en bättre ledare!

Datum: 13-14 januari 2024, Stockholm
Kursledare: Eva Nivbrant Wedin, prof. i rytmik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, & Maria Lindberg Kransmo, sångpedagog

Sjunga med unga

Repertoar, metodik, didaktik & dirigering
Sjunga med tonåringar

Att leda, inspirera och utveckla ungdomskör!

Datum: Nya kurstillfällen kommer
Kursledare: Fredrik Berglund, dirigent och körledare

Sjunga med barn 7–12 år

Nya sånger, metodik, ledarskap, dirigering, glädje och inspiration för dig som leder barn i sång.

Datum: 16-17 mars 2024, Stockholm
Kursledare: Marie Bejstam & Charlotte Rider, musiklärare och körpedagogerKursinnehåll

Utbildningen är temabaserad och i möjligaste mån ämnesintegrerad.

 • Sång
 • Körsång
 • Piano
 • Dirigering
 • Teori och arrangering
 • Genrekunskap
 • Metodik
 • Ledarskapsträning
 • Gruppsykologi
 • Barn och ungdomars musikaliska och mentala utveckling
 • Projektledning och entreprenörskap
 • Praktik
 • Körplantering (starta nya körer)

Ansökan och antagning

Sista ansökningsdag är 16 april 2023.

Efter inkommen ansökan sänds instruktioner om de olika delproven till den sökande via mejl.

Den sökande ska:

 • Sjunga ett solostycke, i valfri stil, a cappella eller till ackompanjemang
 • Sjunga ett valfritt stycke och kompa sig själv på piano

BUS Academy – Körplantagen

BUS Academy – Körplantagen är ett Allmänna arvsfonds-projekt som ägs av Kulturens Bildningsverksamhet och genomförs av Bromma folkhögskola och Kulturfyren Gamla Stan. Läs mer om hela projektet

BUS-Lätt

BUS-Lätt är en unik kursserie speciellt framtagen av BUS Academy och Kulturens Bildningsverksamhet, för dig över 18 år, både erfarna och nya körledare, som vill utveckla de kompetenser som behövs för att leda just barn och ungdomar i körsång.


Facebook

BUS Academy - Körplantagen

1 month 4 days ago

Den 16-17 mars finns två fantastiska kurser för körledare att välja mellan: *Sjung med ditt barn 7-12 år - repertoartips, metodiktips och en god portion

BUS Academy - Körplantagen

1 month 1 week ago

BUSLätt i världen! Marie Bejstam håller kortkurs för körledare i Panjim i Goa, Indien.

BUS Academy - Körplantagen

1 month 2 weeks ago

Det finns platser kvar! Anmäl dig till vår digitala ledarskapskurs som startar lördag den 27 januari! Här kommer kursen "Jag som ledare" där du tillsammans

BUS Academy - Körplantagen

2 months 2 weeks ago

Sååå bra kurs för dig som undervisar barn/unga i sång/kör. Anmälan öppen nu - missa inte chansen! kulturfyren.se/kursdata/bus-latt-vem-ar-det-jag-leder/

BUS Academy - Körplantagen

2 months 2 weeks ago

Såååå bra kurs för alla som leder barn/ungdoms-grupper. Anmälan öppen nu! Missa inte chansen! kulturfyren.se/kursdata/bus-latt-medvetet-ledarskap/

BUS Academy - Körplantagen

2 months 2 weeks ago

BUS Academy - Körplantagen

2 months 3 weeks ago

KALASBRA KURS I LEDARSKAP! MISSA INTE! ANMÄLAN ÖPPEN! Varför leder jag som jag gör? Hur kan jag bli en bättre ledare - för ALLA? Missa