Kursinnehåll

Utbildningen är temabaserad och i möjligaste mån ämnesintegrerad.

  • Sång
  • Körsång
  • Piano
  • Dirigering
  • Teori och arrangering
  • Genrekunskap
  • Metodik
  • Projektledning och entreprenörskap
  • Praktik
  • Körplantering (starta nya körer)

Årsplanering ht 20 / vt 21

v. 34 INTRODUKTIONSVECKA
v. 35 RÖSTEN
v. 36 LEDARSKAP Jag som ledare / Barns och ungas musikaliska och psykologiska utveckling
v. 37 TRADERAD MUSIK Svensk folkmusik
v. 38 TRADERAD MUSIK Sydafrikansk folkmusik
v. 39 LEDARSKAP Kommunikation
v. 40 GOSPEL
v. 41 GOSPEL
v. 42 INSPIRATION och skapande i grupp
v. 43 INSPIRATION eget skapande
v. 44 HÖSTLOV
v. 45 INSPRIATION eget skapande
v. 46 SÅNG OCH SPRÅK
v. 47 KLASSISK KÖRMUSIK
v. 48 KLASSISK DIRIGERING
v. 49 ENTREPRENÖRSKAP
v. 50 LUCIA
v. 51 PROJEKTLEDNING
v. 52 JULLOV
v. 53 JULLOV
v. 1 LEDARSKAP Modigt lärande
v. 2 KÖRPLANTAGEN
v. 3 DEN VÄXANDE RÖSTEN
v. 4 FÖRENINGSKUNSKAP
v. 5 REKLAM OCH MARKNADSFÖRING
v. 6 POP I KÖR
v. 7 POP I KÖR
v. 8 KÖRPLANTAGEN
v. 9 SPORTLOV
v. 10 KÖRPLANTAGEN
v. 11 KYRKOMUSIK
v. 12 JOBBA I MÅNGKULTURELLA OMRÅDEN
v. 13 LATINO
v. 14 PÅSKLOV
v. 15 FESTIVAL OCH KONSERTPLANERING
v. 16 MUSIKAL
v. 17 TEATER
v. 18 KONSERTVECKA MED KÖRER
v. 19 NORBUSANG FESTIVAL
v. 20 KOMPLEDIGT MÅ-TI
v. 21 EGEN FÖRDJUPNING
v. 22 EGEN KONSERTVECKA
v. 23 UTVÄRDERING OCH AVSLUTNING