Kursinnehåll

Utbildningen kommer att vara temabaserad och i möjligaste mån ske ämnesintegrerat. Undervisningen sker både på Kulturfyren, Skeppsholmen och på Bromma folkhögskola.

  • Sång
  • Piano
  • Dirigering
  • Teori
  • Genrekunskap
  • Metodik
  • Projektledning och entreprenörskap
  • Praktik
  • Körplantering (starta nya körer)