Om initiativtagarna

Barnen är inte vår framtid, de är vår nutid

Körpedagogerna  och musiklärarna Charlotte Rider och Marie Bejstam är initiativtagare till BUS Academy – Körplantagen.


Till vardags driver de förutom flera körer även den kreativa mötesplatsen Kulturfyren, tidigare på Skeppsholmen numera i Gamla Stan, där en del av utbildningen är.

Genom Kulturfyren, som är en plats för många kulturaktörer, har de även drivit de stora projektet Framtidskören – att höras och höra till, Körkraft – språkinlärning och integration genom körsång och Skeppsholmsläget – kulturläger för barn och ungdomar. De undervisare även inom barnkörmetodik, projektledning och entreprenörskap på Kungl. Musikhögskolan. För sitt driv, för sitt nyskapande och sin sociala engagemang fick de redan 2009 UNGiKÖRs pris som Sveriges Barn- och Ungdomskörledare.

Efter många år som körledare, producenter och projektledare har de insett att det saknas en körledarutbildning som tränar en i alla dessa moment och det saknas också musikpedagogisk utbildning i Sverige som riktar sig till arbete med  just barn och ungdomar. För att möjliggöra en utbildning för 18-25-åringar, nästa generations körledare, har de därför tillsammans med Kulturens Bildningsverksamhet ansökt om och beviljats medel av Allmänna Arvsfonden för att tillsammans med Bromma Folkhögskola starta denna unika utbildning.

Målet är att utbildningen efter projekttidens slut skall kunna permanentas som en ettårig folkhögskolekurs, men även att lärdomar från projekttiden och den forskning som kommer bedrivas parallellt ska resultera i möjliggörandet av en en 15 hp-kurs på musikhögskolenivå.

”Nu gör vi allt för att sången, som ska få vara en självklar del av barn och ungdomars liv, framöver ska få en ny generation ledare som är både inspirerande, drivna  och kompetenta! Tillsammans gör vi det!”

Charlotte & Marie