Fortbildning

Helgkurs

BUS Academy har som intention att 1-2 gånger per år anordna nationella fortbildningskurser för redan verksamma körledare inom barn- och ungdomskörområdet.

Det finns ett stort behov av möten, diskussioner, fortbildning och delgivande av kunskaper för redan verksamma körledare. I samband med att folkhögskoleutbildningen BUS Academy – Körplantagen anlitar intressanta föreläsare och workshopledare kommer helgkurser för redan verksamma barn- och ungdomskörledare anordnas.

På den här sidan kommer vi informera dessa kurser som kommer ske i samarbete mellan Kulturfyren och Kulturens Bildningsverksamhet.

Dessa kurser sker inte med finansiering av Allmänna Arvsfonden.

Öppna föreläsningar

I samband med att folkhögskoleutbildningen BUS Academy – Körplantagen anlitar intressanta föreläsare och workshopledare, finns möjlighet att låta en del föreläsningar vara öppna för allmänheten.

Dessa föreläsningar, som företrädesvis kommer ske på fredagar, kommer så småningom listas här.