Forskning

Parallellt med utbildningen bedriver forskarteamet ”Lära köra kör” en både kvalitativ och kvantitativ följeforskning på BUS Academy – Körplantagen.

Det saknas idag kunskap om körledning ur ett utbildningsperspektiv. Universitetslektorerna Pia Bygdéus, Cecilia Jeppsson och Anna Backman Bister ber dig som är körledare att fylla i en enkel enkät om din utbildningserfarenhet i sitt forskningsprojekt ”Lära köra kör”

Körledare – var med och bidra till forskningen nu!

Vill du som körledare bidra till den kvantitativa följeforskningen, kan du fylla i följande enkät.

Enkäten tar endast några minuter att besvara. Undersökningen är anonym och materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. Det finns inget rätt eller fel sätt att svara på frågorna, dock är vi genuint intresserade av din utbildningserfarenhet. Undersökningen är kvantitativ och vänder sig brett till körledare i Sverige.