Kontakt / Personal

Lär känna vår härliga och kompetenta personal, som kommer göra allt för att BUS Academy skall bli en utbildning som står för kompetens och personlig utveckling i kombination med ett personligt bemötande av våra studenter.

Kursansvariga för utbildningen och projektledare för BUS Academy-projektet är eldsjälarna Marie Bejstam och Charlotte Rider, båda musiklärare, körpedagoger, dirigenter och producenter. 2009 tilldelades de tillsammans UNGiKÖRs nationella pris som Sveriges barn- och ungdomskörledare. De senaste tio åren har de drivit den kreativa mötesplatsen och kulturhuset Kulturfyren på Skeppsholmen. Nu tar de med glädje sig an visionen om att sjösätta Sveriges första och enda ettåriga barn- och ungdomskörledarutbildning.

Marie och Charlotte drivs av visionen att barn och ungdomar både idag och i framtiden skall få uppleva glädjen i att sjunga i kör, få förmånen att musicera tillsammans med kunniga ledare som behärskar många olika genrer och som tar barnens och ungdomarnas intresse, verklighet och förutsättningar på allvar.

Marie Bejstam BusAcademy
Marie Bejstam

Körpedagog och musiklärare
Kursansvarig och projektledare för BUS Academy – Körplantagen

marie@busacademy.se
073-909 11 06
Charoltee Rider BusAcademy
Charlotte Rider

Körpedagog och musiklärare
Kursansvarig och projektledare för BUS Academy – Körplantagen

charlotte@busacademy.se
0709-223 563

Jenny Kimming

Rektor för Bromma Folkhögskola

jenny.kimming
073-020 84 85
Kajsa-Lena Nordquist

Utbildningsadministratör på Bromma Folkhögskola

kajsa-lena.nordquist
08-636 23 21
Gunilla Palmer Bus Academy
Gunilla Palmér

Administratör och koordinator för BUS Academy

gunilla@busacademy.se
0700-90 00 32

LÄRARE

Ett gott ledarskap, god kunskap om just barn och unga, fördjupad kunskap i olika musikstilar och olika metodik, träning i projektledning och entreprenörskap samt en möjlighet att få god självkännedom och egen musikalisk fördjupning är målet med denna nya och unika utbildning av körledare med inriktning mot barn- och ungdomskör. 

Utbildningen på BUS Academy – Körplantagen är organiserad i tema-block. Inom varje tema och genre kommer kontinuerligt, genom varje lärare och gästlärare, undervisas i metodik, dirigering, repertoarkännedom, röstkunskap samt ledarskap. Under höstterminen kommer studenterna få tillfälle att auskultera i barn och ungdomskörer i Storstockholmsområdet. Under vårterminen kommer studenterna två och två starta egna körer på platser där det tidigare inte finns barn- ungdomskörverksamhet. Det är den biten som utgör ”körplantagen” i utbildningen.

BUS Academy’s lärare är några av Sveriges mest inspirerande pedagoger med både gedigen utbildning och gedigen erfarenhet. Bekanta er med våra fantastiska lärare nedan!

Pernilla Säholm Corizza

Ledarskap

pernillacorizza@gmail.com
070-5667889
Anna-Lena Forsling

Ledarskap

anna-lena.forsling
0708-167575
08-636 23 15
Maria Lindberg Kransmo

Röstpedagogik

mlkvoicestudio@gmail.com
0738 – 901997
Birgitta Mannerström-Molin

Den fria barnrösten

birgitta.molin@gmail.com
073-773 88 86
Anne-Li Marthinussen

Gospel samt personlig coachning

anneli.marthinussen@fralsningsarmen.se
0722-113832
Mikaela Häger

Gospel

mikaela.hager@gospelverkstaden.se
070-996 00 92
mikaelahager.se

Anna Sievers

Målbrottsrösten

anna.sievers@edu.stockholm.se
08-508 449 65
Helena Bromander

Skapa i grupp

anderssonbromander@gmail.com
0709-532 455
Celso Paco

Djembetrumma och sydafrikansk musik och dans

celsopaco.com
+46 (0) 700554255

Anette Waldner

Dans (musikal)

anettewaldner@gmail.com
0706-621 416
Saga Blomberg

Muntligt traderad musik (svensk och sydafrikansk)

sagaglom@gmail.com
070-550 46 21
Cecilia Öhrwall

Pop och skapande i kör

cec@celiamusic.com
070-492 29 02
celiamusic.com
Petter Ekberg

Den växande rösten

ekberg.petter@gmail.com
0707-800 480
Anna Cederberg-Orreteg

Tonsätta och arrangera för barn och unga

annaco@fyrton.se
fyrton.se
0707 16 52 04
Anci Hjulström

Scenisk kommunikation

anci.hjulstrom@telia.com
ancihjulstrom.se
+46 709 828396

Susanna Forsberg

Teater och musikal

forsbergsu@gmail.com
076 085 18 20
Katarina Josephsson

Musikal

katarina.josephsson@telia.com
Musikallinjen
070-3265937

Susanna Lindmark

Egen musik, egen kör – Norrbotten och världen

susanna@zagazing.com
073-0655430
zagazing.com

Anna Rosén

Återkommande lärare i div. ämnen

rosenmusik@gmail.com
076 890 81 28

Karin Runow

Kyrkomusik med barn och ungdomar

karin.runow@svenskakyrkan.se
0708-96 66 80
runowmedia.se

Kicki Rosén Bejstam

Att tävla i körsång, körsång utomlands

kicki@godton.com
0708-123370
brunnsbomusikklasser

Eva Wedin

”Barn- och ungdomars psykologiska utveckling” samt ”Språkutveckling genom sång och rytmik”

eva@nivbrantwedin.se
072 325 28 01
rytmikcenter.se
nivbrantwedin.se

Fredrik Winberg

Klassisk körsång

fredrik.winberg@
070-719 26 22
fredrikwinberg.se

Gregor Bergman

”Körledarpiano”

bergmangregor@gmail.com
0704-33 27 95

Fredrik Berglund

Pop i kör

fredrik@wearevoice.se
070-351 49 18
fredrikberglund.com

Emil Eriksson

Musikteori

emil.eriksson@
070 – 527 54 27

Charlotte Brorsson Trell

Vida Världen i Sverige – kreativ integration för alla

charlottebrorsson@hotmail.com
073-8415717
charlottebrorssontrell.se

Magnus Spångberg

Gospelpiano

magnus@spangbergmusik.se
070-522 93 00
www.spangbergmusik.se