Kontakt / Personal

Kulturfyren
Svartmangatan 6 G, 1 tr
112 29 Stockholm

Bromma Folkhögskola
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Lär känna vår härliga och kompetenta personal, som kommer göra allt för att BUS Academy skall bli en utbildning som står för kompetens och personlig utveckling i kombination med ett personligt bemötande av våra studenter.

Kursansvariga för utbildningen och projektledare för BUS Academy-projektet är eldsjälarna Marie Bejstam och Charlotte Rider, båda musiklärare, körpedagoger, dirigenter och producenter. 2009 tilldelades de tillsammans UNGiKÖRs nationella pris som Sveriges barn- och ungdomskörledare. De senaste tio åren har de drivit den kreativa mötesplatsen och kulturhuset Kulturfyren på Skeppsholmen. Nu tar de med glädje sig an visionen om att sjösätta Sveriges första och enda ettåriga barn- och ungdomskörledarutbildning.

Marie och Charlotte drivs av visionen att barn och ungdomar både idag och i framtiden skall få uppleva glädjen i att sjunga i kör, få förmånen att musicera tillsammans med kunniga ledare som behärskar många olika genrer och som tar barnens och ungdomarnas intresse, verklighet och förutsättningar på allvar.

Marie Bejstam BusAcademy
Marie Bejstam
Körpedagog och musiklärare Kursansvarig och projektledare för BUS Academy – Körplantagen
073-909 11 06

Charoltee Rider BusAcademy
Charlotte Rider
Körpedagog och musiklärare Kursansvarig och projektledare för BUS Academy – Körplantagen
070-922 35 63

Jenny Kimming
Rektor för Bromma Folkhögskola
073-020 84 85

Kajsa-Lena Nordquist
Utbildningsadministratör på Bromma Folkhögskola
08-636 23 21

Gunilla Palmer Bus Academy
Gunilla Palmér
Administratör och koordinator för BUS Academy
070-090 00 32

LÄRARE 2020/2021

Ett gott ledarskap, god kunskap om just barn och unga, fördjupad kunskap i olika musikstilar och olika metodik, träning i projektledning och entreprenörskap samt en möjlighet att få god självkännedom och egen musikalisk fördjupning är målet med denna nya och unika utbildning av körledare med inriktning mot barn- och ungdomskör. 

Utbildningen på BUS Academy – Körplantagen är organiserad i tema-block. Inom varje tema och genre kommer kontinuerligt, genom varje lärare och gästlärare, undervisas i metodik, dirigering, repertoarkännedom, röstkunskap samt ledarskap. Under höstterminen kommer studenterna få tillfälle att auskultera i barn och ungdomskörer i Storstockholmsområdet. Under vårterminen kommer studenterna två och två starta egna körer på platser där det tidigare inte finns barn- och ungdomskörverksamhet. Det är den biten som utgör ”körplantagen” i utbildningen.

BUS Academy’s lärare är några av Sveriges mest inspirerande pedagoger med både gedigen utbildning och gedigen erfarenhet. Bekanta er med våra fantastiska lärare nedan!