Avsiktsförklaringar och samarbetspartner

Projektägare

Maria Rydén

Ansvarig för utvecklingsprojekt 

072-524 99 86

Projektledare

Projektskola

Jenny Kimming

Rektor för Bromma Folkhögskola

Projektfinansiärer

Organisationer som skrivit avsiktsförklaringar

Kontaktperson
Akademichef på musiklärarutbildningen
Per-Henrik Holgersson

per-henrik.holgersson@kmh.se

Kontaktperson
Ordförande
Patrik Wirefeldt