Ansökan

Längd: 1år

Studietakt: 100%

Kurstid: 17 augusti 2022 – 9 juni 2023

Ansökan senast: 15 mars 2022

Antagningsvillkor: Antagningsprov

Kostnader: 1400:- per termin i materialavgift samt
förmiddagsfika 23:- per dag

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Kontakt: hanna.holgersson@brommafolkhogskola.se

Sista ansökningsdag är 15 mars 2022.

Efter inkommen ansökan sänds instruktioner om de olika delproven till den sökande via mejl.

Ansökningsprovet sker digitalt och tar ca 20 minuter, den sökande ska:

  • Sjunga ett solostycke, i valfri stil, a cappella eller till ackompanjemang
  • Sjunga ett valfritt stycke och kompa sig själv på piano

Teoriprovet sker digitalt och tar ca 1 timme.

  • Genomförs för nivågruppering