Ansökan

Längd: 1år

Studietakt: 100%

Kurstid: 21 augusti 2023 – 7 juni 2024

Ansökan senast: 20 augusti 2023

Antagningsvillkor: Antagningsprov

Kostnader: 1400:- per termin i materialavgift samt förmiddagsfika 23:- per dag

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Kontakt: hanna.holgersson@brommafolkhogskola.se

Sista ansökningsdag är 20 augusti 2023.

Efter inkommen ansökan sänds instruktioner om de olika delproven till den sökande via mejl.

Ansökningsprovet sker digitalt och tar ca 20 minuter, den sökande ska:

  • Sjunga ett solostycke, i valfri stil, a cappella eller till ackompanjemang
  • Sjunga ett valfritt stycke och kompa sig själv på piano

Teoriprovet sker digitalt och tar ca 1 timme.

  • Genomförs för nivågruppering