Ansökan

Längd: 1år

Studietakt: 100%

Kurstid: 17 augusti 2020 – 9 juni 2021

Plats: Kulturfyren, Skeppsholmen och Bromma folkhögskola

Ansökan senast: 2 juni 2020

Antagningsvillkor: Personligt brev och spelprov

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Kontakt: info@busacademy.se

Sista ansökningsdag är 2 juni 2020

OBS! På grund av coronaepidemin sker följande förändring:

Teoriprov för nivågruppering genomförs på Bromma folkhögskola i samband med skolstart i augusti 2020

Ansökningsprov och intervju sker digitalt enligt instruktion som sänds till sökande via mejl efter inkommen ansökan och är upplagt på följande sätt:

  • Tid ca 20 minuter, pianist finns att tillgå för solistprovet
  • Sjung ett solostycke, valfri stil, till ackompanjemang av en jurymedlem
  • Sjung ett valfritt stycke och kompa dig själv på piano
  • Tillsammans med juryn sjunger du det bifogade körstycket. Du förväntas, i din oktav, kunna sjunga vilken som helst av stämmorna.
  • Du spelar och sjunger a vista (direkt från notbladet)
  • Vi har ett kort samtal där du får berätta om din målsättning och dina tidigare musikstudier
    Fika 25 kronor, medtag egen lunch. (gäller på Skeppsholmen)