Kategorier
BUS Academy

Kursen med Bromma Folkhögskola

Den ett-åriga kursen har nu implementerats med Bromma Folkhögskolas musiklinje Betel och är ”deras” från och med hösten -22.