Kategorier
BUS Academy

Tre kurser tre år BUS-Lätt

Från och med i höst kommer vi (BUS Academy) i samverkan med Kulturens Bildningsverksamhet påbörja kursserien BUS-Lätt, som sträcker sig över tre år med tre kurser per år.